Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Elektriküte

 
Elekterkütte keskkonnasõbralikkuse üle on palju vaieldud, kuid valdavalt on sellel kütteliigil keskonnasõbralik ja säästev maine. Nagu eelpool mainitud, teeb ka Eesti Energia tõsiseid ja järjepidevaid samme keskkonnasõbralikuma elektrienergia tootmiseks. Vaielda võib ja saab elektrienergia tootmise säästlikkuse üle.
 
Elektriga liitutakse hoonet ehitades alati, iseasi kui suure amperaasiga peakaitse liitumispunkti ostetekse. Iga peakaitsme ampri eest tuleb täna maksta 2065 eesti krooni, millele lisanduvad ka menetlustasud ja igakuised ampritasud. Elektrienergia kWh hinnad on küll vastava tarbimispaketi valides on soodsamad, kuid ampritasud suuremad.
 
Raskem on olukord olemasoleva hoone elekterküttele üleminekul, kui olemasoleva hoone elektrienergia tarbimise tingimused sellele ei vasta. Amperaasi suurendamisega tuleb kas osaliselt välja vahetada või paigaldada uus elektrijuhtmestik, seda juhul, kui olemasolev juhtmestik ei võimalda näiteks ruumikeskset elektrikütet. Ruumikeskse elekterkütte puhul on paigaldatud igasse ruumi vastava võimsusega elektriradiaator, mis tagab konkreetses ruumis vastava temperatuuri. Radiaatotiteks on võimalik kasutada nii õliradiaatoreid kui ka konvektor-tüüpi elektriradiaatoreid. Selline küttesüsteem on samuti võimalik automatiseerida, s.t vastavate seadmete ja juhtimiskeskuse abil rakendada tööle vastavalt ruumide kasutamise iseloomule ja/või vajadustele. Kuna elekterküte  on võimeline ruumiõhu suhteliselt ruttu soojaks kütma, siis võimaldab see ka ruumitemperatuuri alandada, kui ruumi ei kasutata. Uutes hoonetes pole sellise süsteemi väljaehitamine probleem, kuid vanades hoonetes võib  selline investeering osutuda liiga suureks või ebaotstarbekaks. Võimalik on paigaldada elektrikatel ka olemasolevasse küttesüsteemi.