Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Soojapood OÜ garantiitingimused

Soojapood OÜ  GARANTIITINGIMUSED.

 

soojapood OÜ  vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. 

MÕISTED 

Ekspertiis – Soojapood OÜ hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks. 

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Soojapood OÜ  poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul. 

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud. 

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini. 

Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk .MÜÜGIGARANTII EI LAIENE: 
- häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. 

Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta. 

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Soojapood OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. 

Soojapood OÜ  on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient. 

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi ) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud) . 

Sellisel juhul on Soojapood OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Garantiiasendus. Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab Soojapood OÜ endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega. 

Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. 

Seadme parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra. 

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 

Soojapood OÜ  garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega. Soojapood OÜ 

Kehtivad alates 01.01.2014