Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Kütuste kütteväärtused

Kütteväärtused

 

Kütus

Ühik

GJ

MWh

Tonni/tm või t/m3

Raske õli

t

40,6

11,28

0,955

Põlevkiviõli

t

38,9

10,8

0,94

Kerge õli

t

42,5

11,8

0,845

Kivisüsi

t

25,2

7,003

0,800

Maagaas (0°C )

1000m3

36

10

0,732

Kasehalud

rm3

5,4

1,5

0,400

Segahalupuit

rm3

4,51

1,25

0,350

Hakkpuit

pm3

2,88

0,8

0,300

Saepuru

pm3

2,16

0,6

0,300

Höövli- ja freesilaast

pm3

1,8

0,5

0,1

Okaspuu koor

pm3

2,16

0,6

0,3

Kasekoor

pm3

2,52

0,7

0,35

Raidmehake

pm3

2,88

0,8

0,4

Puupellet ja brikett

t

16,92

4,7

0,69

Tükkturvas

pm3

5,04

1,4

0,38

Freesturvas

pm3

3,24

0,9

0,32

Kaer

t

12,6

3,5

0,53

Põhubrikett

t

15,4

4,3

0,4