Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi soojuspump, ideaalne lahendus kütta säästlikult!

Kui rääkida säästlikust kütmisest, siis selleks sobib väga hästi ÕHK-VESI tüüpi soojuspump. Sellise soojuspumba kasutamine leiab üha rohkem kasutamist nii Skandinaavias kui ka Eestis. See on parim lahendus eramu, korrusmaja, tootmishoone või kontori kütteseadmena, mis aitab viia igakuised küttekulud minimaalseks.

Rääkides õhusoojuspuba tööpõhimõttest, siis tasuks meenutada siinkohal termodünaamika II seadust, mis määrab ära iseeneslike protsesside suuna ning ütleb, et soojus ei saa minna iseenesest külmemalt kehalt soojemale. Küll aga saab soojust pumbata. Sellisel juhul ei toimu sooja tootmist, vaid välisõhku salvestatud energia pumbatakse kompressori abil küttesüsteemi. Lihtsustatult – välisosas asuv kompressor surub gaasilise külmaine kokku, mille tagajärjel see kuumeneb ja soe külmaine suunatakse soojusvahetisse, kus omakorda loovutatakse soojus põranda- või radiaatorküttesse. Siinkohal ei ole tegu energia tootmise või tekitamisega, vaid ühe energialiigi muutmisega teiseks energialiigiks. Kuna välisõhus leidub energiat kuni absoluutse miinimumini, mis on -272°C, siis saab õhusoojuspumpa kasutada ka kõige suurema pakase korral.

Kõik soojuspumbad vajavad oma tööks ka täiendavalt elektrienergiat. Tavalise elektrikatla, -radiaatori vms. võrrledes võib soojuspumpade energiateve olla 30-50% väiksem. Näiteks kui soojuspump toodab 5kWh energiat ja tarbib selleks vaid 2kWh, siis ülejäänud osa – 3kWh – on tasuta energia, mis pärineb maast või õhust. Seda nimetatakse kütteteguriks (ingl.k COP), mis näitab kui palju toodab soojuspump energiat oma tööks tarbitava energia suhtes. Kui küttetegur on 3, siis tähendab see, et soojuspump toodab kolm korda rohkem kütteernergiat, kui ise selle tootmiseks vajab. Kasutegur sõltub otseselt välisõhu temperatuurist. Mida soojem on välisõhk seda suurem on küttetegur. Sellepärast tuleb õhusoojuspumba ostmisel jälgida kindlasti kasuteguri muutumist erinevate temperatuuride juures ning milliseks kujuneb sellisel juhul aasta keskmine.

Õhk-vesi tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära välisõhku salvestunud soojusenergiat, mille energiakandjaks siseruumides on vesi. Peamiseks eeliseks maasoojuspumba ees on maakollektori puudumine. Seade reageerib kiiremini kui maasoojuspump ja suvel on tarbevesi ning vajalik küte märgades ruumides kättesaadav väga säästlikult. Investeeringu mõistes on mõlemad kütteliigid samaväärsed. Õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga võrreldes on õhk-vesi soojuspump autonoomne, mis on mõeldud kasutamiseks põhiküttena ning mis ei vaja oma tööks alternatiivse küttesüsteemi olemasolu. Küll aga on õhk-õhk tüüpi soojuspump oma investeeringult kordades odavam ja sobib ideaalselt pea igasse eramusse, korterisse, kontori täiendava küttesüsteemina küttekulude kokkuhoidmiseks.

Õhk-vesi soojuspumbad on kompaktsed, mis vajavad hoonesse paigaldamiseks reeglina vaid ruutmeetri suurust põrandapinda. Kõik vajalik on koondatud ühte seadmesse: veesoojendi, juhtarvuti, lisaküttekatel jne. Täiuslik juhtautomaatika võtab arvesse kõiki parameetreid (välis- ja siseõhu temperatuur, vee temperatuur jne.) ja juhib soojuspumba tööd sujuvalt ning ökonoomselt. Samuti vabastab täielik automatiseeritus omaniku eramu kütmise ja sooja vee murest. Sellist küttesüsteemi on kerge ja lihtne hooldada, mis tähendab omakorda minimaalseid hoolduskulusi. Enamus õhk-vesi süsteeme on võimalik kasutada ka renoveeritavates hoonetes kütte- ja tarbevee tootmiseks. Seadmeid saab kasutada ka õli- või elektrikütte süsteemide asendamiseks, kasutades mõningatel juhtudel ka juba olemasolevat soojusmahutit.

Õhusoojuspumba valikul on vaja arvestada hoone soojusvajaduse ja soojuskoormustega. Hoone soojusvajaduse määravad piirete soojuskaod konkreetses geograafilises asukohas, soovitud sisekliima parameetrid ja tarbevee vajdused. Hoone soojuskoormus koosneb soojuskadudest läbi piirete ja ventilatsioonisüsteemi, lähtudes konkreetses geograafilises asukohas kehtivatest projektnormatiividest. Eestis võivad temperatuurierinevused regiooniti olla üpris erinevad, millest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka geograafilisele asukohale. Näiteks võib ühesuguste eramute soojuskadude erinevus olla Lõuna ja Ida Eestis 10-15%. Nende asukohtade arvestuslikud minimaalsed temperatuurid on ka madalamad 2-3°C võrreldes rannikuga. Soojuskoormuse arvutamisel tuleb arvestada ka näiteks klaaspindade, siseõhu ventilatsiooni, basseini, tarbevee tsirkulatsiooni jms.

Soojuskoormuse täpse arvutamise ja küttelahenduse koostamisega peaksid tegelema oma ala spetsialistid. Väga oluline on, et soojuspump oleks valitud õige võimsusega. Võimsusega, mis oleks ligilähedane soojuskoormusega. Üle- ja aladimensioneerimine ei anna lubatud tulemust ja säästu. Õige võimsusega seade tagab ökonoomse kütmise ja tarbeveega varustamise. Kõige tähtsam on kliendi ja seadme müüja koostöö. Spetsialisti arvestuste ja arvutusteta võivad otsused valeks osutuda. Näiteks juhul, kui seadme võimsus on väiksem, kui eramu soojustarbivus, siis töötab seade ettenähtust rohkem ning tarbib ka rohkem energiat. See kulutab samuti soojuspumba tööressurssi ja lühendab seadme eluiga. Kui seadme võimsus on valitud õigesti, siis võib soojuspumba, tööks olla isegi kuni 25 aastat. Sellest tulenevalt on väga oluline osta seade usaldusväärsest ja tuntud ametlikust esindusest.

Õhk-vesi soojuspumba projekteerimiseks vajalikud lähteandmed: • Digitaalsed hooneplaanid (soovitatavalt) • Hoone lõiked ja vaated • Majasisene soojusjaotus (põrandaküte või radiaator) • Sooja vee tarbijad (inimeste arv, dušid, vannid, basseinid) • Piiredkonstruktsioonide U-arvud • Ventilatsiooni soojuskoormus • Juhul kui on olemas, siis eelnevate perioodide küttekulutused

Erinevad arvutused on tõestanud, et soojuspumbaga kütmisel on kulutused muude kütteliikidega võrreldes oluliselt väiksemad. Püsikulude järsk langus ja kokkuhoid muudab soojuspumba tasuvusaja lühikeseks, olles erinevate soosjupumpade puhul vaid mõni aasta. Eesti tingimustes on õhusoojuspumba kasutamine majanduslikult otstarbekas. Võrreldes soojuspumpa teiste alternatiivsete kütteliikidega, tuleks investeeringute vahe jagada ekspluatatsioonimaksumuste vahega. See näitab kui kiiresti seade ennast ära tasub ja kui mõistlik on investeering õhusoojuspumpa.

Päikesepatareid koos soojuspumbaga Soojuspumbaga koos on väga efektiivne kasutada ka päikesekollektorit, mille lisaenergia kaudu saab seadme kasutegurit tõsta. Suvel suunatakse päikesekollektorist tulev energia tarbevee ja märgade ruumide põrandaküttesse. Ühelt ruutmeetrilt on võimalik saada ca 350-450kWh energiat aastas. Kümme ruutmeetrit päikesepaneele võimaldavad saada energiat hulgal, mis on piisav neljaliikmelise pere normatiivse tarbevee soojendamiseks. Päikesepaneelid toodavad soojust päikesepaistelise ilmaga ka talvisel ajal.

Õhk-vesi tüüpi soojuspumba peamised eelised: • Madalad ülalpidamiskulud – nii hooldus (näiteks 5 korda madalamad kui õlikatlal) kui püsikulud • Sõltumatus energiapoliitikast • Lühike tasuvusaeg • Pikk eluiga – näiteks õlikatlaga võrreldes 2 korda pikem • Keskkonnasõbralik – ei tekita saastet ja lisakulutusi • Müra – minimaalne müratase katlaruumis • Lihtne ja kiire paigaldada • Puudub vajadus lisaruumile küttekolde ladustamiseks • Sobib väljaehitatud küttesüsteemi asendamiseks • Sobib nii radiaator- kui ka põrandaküttesüsteemidedga liitmiseks

Nii nagu iga asjaga ei tasu ka soojuspumpade puhul lasta ennast peibutada odava hinnaga. Hind tuleneb alati millestki ja reelgina kvaliteedi, mugavuse või säästu arvelt. Soojuspumpade puhul on hinnaerinevused suured tekkima kuna küttesüsteemi lahenduste välja pakkumisel tuleb arvestada väga mitmete oluliste detailidega. Tuntumad ja korralikud firmad pakuvad lahendusi nii nagu ideaalis olema peab ning reeglina pakkumises toodud hinnale lisakulutsi kliendile ei teki. Alati maksab endale selgeks teha, kus riigis on soojuspumbad valmistatud. Samuti mida pakkumine täpselt sisaldab ja ei sisalda, kui usaldusväärne on müüdava toote kaubamärk (tasub vaadata internetist tehase kodulehekülge ja lugeda kommentaare), kui pikk on seadme garantii, kui kaua on seadme müüja tegelenud selliste seadmete müügiga, millised on müüja kogemused selles valdkonnas jne. Põhikütte puhul tasub asjasse süveneda ja see teema endale selgeks teha kuna investeering on suur ja eesmärgiks on maksimaalselt madalad püsikulud. Väga oluline on, et soojuspump oleks valitud õige võimsusega. Väga oluline on osta seade usaldusväärsest ja tuntud ametlikust esindusest. Pakkumiste võrdlemisel tuleks jälgida, et tegemist oleks omavahel võrreldavate toodetega ehk samaväärsed oma võimsuse ja kasuteguri ning kvaliteedi poolest. Kuna seadet ei soetata üheks ega kaheks aastaks ja tehtav investeering on pikaajaline, siis peaks olema otsus kaalutletud. Eesti tingimustes on soojuspumba kasutamine majanduslikult otstarbekas. Hoolimata pakutavate küttesüsteemide rohkusest ja erinevatest, võimalustest tuleks kõigepealt mõelda oma hoone soojustamisele ja alles seejärel säästliku küttesüsteemi paigaldamisele. Ühtlane soovitud temperatuur on see, mis muudab koduse olemise hubaseks.

Allikas: Bestair