Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Päikesekütte vaakumtorukollektor

Vaakuumtoru kollektori soojuskadu on oluliselt väiksem kui plaatkollektoritel ja seega ärakasutatav reaalne energia hulk samadel tingimustel on suurem kui plaatkollektoritel. Eriti suur on erinevus kui väljas on külmakraadid. Sellist energia säästu võimaldab vaakuumtoru ehitus, mis sarnaneb termospudelile. Soojusenergia päikesekiirguse toimel tekkib „termospudelis“ ning ei lähe kaotsi. Vaakumtorude süsteem koosneb eraldi tihendatud ja soojust neelava materjaliga kaetud torude komplektist. Toru sees on teine toru, mis sisaldab kergelt aurustuvat veeldatud gaasi. Torude selline ehitus võimaldab süsteemil edasi töötada ka siis kui mõni toru on mingil põhjusel läinud katki. Samuti on võimalik torusid vahetada töötava süsteemi korral.

Päikesekütte kollektorite paigaldussuund on kõige optimaalsem otse lõunasse. Paigaldussuuna muudatuds +-20 kraadi ei too endaga kaasa märkimisväärset tootlikuse langust .

Optimalne paigaldusnurk on Eestis meie laiuskraad ehk ca 55 kraadi. Paigaldusnurga suurendamisel tõuseb sügistalvine tootlikus ja langeb suvine tootlikus, paigaldusnurga langetamisel omakorda väheneb talvine tootlikus ja suureneb suvine tootlikus . Süsteemide projekteerimisel tuleb vaadelda iga hoone energiatarvet eraldi, et määratleda optimaalseim lahendus . Mida madalamatemperatuurilisem on energiatarbija , seda suurem on päikesepaneelide kasutegur . Kõige suurema kasuteguri annab päikeseenergia kasutamine tarbevee soojendamisel, baisseini küttel ja põrandaküttes.

Päikeseküttekollektoreid on lihtne lisada juba olemasoleva süsteemiga või ehitada välja kohe kombineeritud süsteem . Päikeseküte ei ole meie tingimustes põhikütteallikas, seda tuleb meeles pidada küttesüsteemi valimisel.