Soojapood OÜ Sinu partner küttesüsteemi valikul!

Kaubamärgid

Meie missooniks on pakkuda oma klientidele parimat lahendust läbi individuaalse suhtlemise ja konsultatsiooni

Soojuspumpadest

Soojuspumbad! Soojus loodusest. Energiakandjate ja nende kasutamisega kaasnevate teenuste hinnatõus on pannud inimesi otsima alternatiivseid küttelahendusi. Lahendusi, mis pakuks tavapärasest suuremat energia kokkuhoidu ja sellest tulenevalt majanduslikku säästu. Iga inimene otsib oma kodule parimat lahendust. Meid ümbritsev keskkond on energiat täis. Alles nii uskumatult madalal temperatuuril nagu -273 °C energiavarud ammenduvad. Soojuspumba abil on võimalik osa sellest looduses leiduvast energiast kokku koguda ja kasutada kütmiseks või vee soojendamiseks. Majanduslikult tasub selline süsteem ennast igatahes ära. Aastas kingib loodus Teile reeglina rohkem kui poole teie tavalistest küttekuludest.

Mis asi on soojuspump? Soojuspump on energeetiline seade, mis kasutab soojuse tootmiseks ümbritsevasse keskkonda salvestunud soojusenergiat. Soojuspumbas võib ära kasutada nii välisõhu, veekogu kui maapinna soojust, mis muudetakse eluruumi kütteks ja soojaks tarbeveeks. Maasoojuspumbad võtavad soojust maapinnast, õhusoojuspumbad kasutavad ära õhus sisalduva energia. Millise soojuspumba peaks aga valima, kui suur on investeering ja kokkuhoid ning milline on tasuvusaeg?

Eestis leiavad iga päevaga aina rohkem aktiivset kasutust erinevad soojuspumbad ja suurem osa nüüdisajal ehitatavatest eramutest varustatakse mingit liiki soojuspumbal põhineva küttesüsteemiga.

Soojuspumpade tipptehnoloogia pakub mitmeid võimalusi koduste ernergiakulude vähendamiseks olulisel määral. See on võimalik, kuna äärmiselt efektiivsed süsteemid suudavad nüüd majapidamistes aastaringselt kasutada taastuvaid energiaallikaid. Soojuspumbad, soojust kasutavad ventilatsioonisüsteemid ja päikeseenergial töötavad süsteemid, mis haaravad energia oma ümbrusest ja suunavad selle koduse vee soojendamisse ja keskküttesse – need on vaid mõned võimalused. Süsteemide efektiivsusi on tõestatud mitmetes pikaajalistes paigaldistes. Tavaliselt piisab juba ainult soojuspumbast, et küttekulud oleksid võrreldes tavalise küttesüsteemiga poole väiksemad. Selliseid tulemusi arvestades tasub algne investeering end ära juba mõne aastaga. Võrreldes kõikuvate gaasi ja kütteõli hindadega pakuvad soojuspumbad tarbijale hinnastabiilsust.

Kuna välisõhus leidub energiat kuni absoluutse miinimumini, siis saab õhusoojuspumpa edukalt kasutada ka isegai paarikümne kraadise pakasega. Seega on valida kolme soojuspumba tüübi vahel: õhk-õhk tüüpi soojuspump (kasutatav abiküttena), õhk-vesi tüüpi soojuspump ja maasoojuspump. Viimased kaks on mõeldud kasutamiseks põhiküttena, mida saab ideaalselt kombineerida ka olemasoleva küttesüsteemiga.

Allikas: Bestair